Elektriske felter

Hvad er elektriske felter

Lavfrekvente elektriske felter (50Hz) er et elektrisk felt som har retning mod et jordplan eller anden elektrisk leder som er forbundet med jord. 

 

Elektriske felter afhænger af den elektriske spænding og afstanden til kilden. Det elektriske felt er tilstede i det en strøm er tilkoblet, også når det apparat der er tilkoblet er slået fra. Elektriske felter kan skærmes.

 

 
Vurdering

Generel anbefalning for langtids eksponering, specielt ved soveplads, arbejdsplads og andre steder man opholder sig sammenhængende mere en 4 timer pr dag. 

Lavfrekvendte elektriske felter og tålegrænser har man lidt erfaring med. Men som forsigtighedsprincip anbefaling anbefales for soveplads at komme ned i mod 10V/m, målt med jord som reference, svarende til 3,5V/m ved potentialfri måling. 

For el-overfølsomme bør sovepladsen have et så lavt elektrisk felt som mulig. 3D målinger giver mest korrekt billede.

 

 

 
Hvordan påvirker det kroppen?

Et lavfrekvent elektrisk felt induceres i kroppen, når man står i feltet  og ledes gennem kroppen til jord. Jo stærkere jordforbindelse des stærkere vil strømmene igennem kroppen være.

 

 

Kilde: http://www.emfs.info/The+Science/highfields/inducedcurrents/

 

Pågældende grænseværdier, referenceværdier og anbefalinger for elektriske felt:

I Naturen < 0,0001V/m

FELO og Folkets stråleværn anbefaler følgende grænseværdier for soveplads: 3,5 V/m

ICNIRP 5.000 V/m

ACGIH erhvervsmæssig,  TLV: 25.000 V/m

DIN/VDE erhvervsmæssig, 20.000 V/m