Er stråling farlig?

Er stråling fra mobiltelefoner og wifi farligt?
Spørgsmålet gælder også mobilmaster og andet udstyr, der bruger radiofrekvent stråling, og forskere verden over diskuterer dette emne lige nu.

 

Mennesker bruger elektriske impulser til at fragte information rundt i kroppen.  Vi er særligt følsomme overfor disse impulser, selv ved meget lav styrke. Kroppens egne signaler er typisk 50-90 milliVolt.

 

Den udefra kommende stråling kommer typisk fra universet, fra mobiltelefoner, mobilmaster, wifi sendere, tv sendere, højspændingsledninger etc. Styrken på den naturlige kosmiske stråling er 0,000001 μW/m2. Til sammenligning kan  strålingen fra mobilmaster, Wifi etc. komme op i 10.000.000 μW/m2. Normalt vil den i en by ligge i området 200-5000 μW/m2.

Udfordringen er, at den kommunikationsrelaterede stråling er væsentlig i forhold til den naturlige stråling og forskningen viser, at det er sandsynligt, at denne påvirkning kan have biologiske effekter over tid. Dog er der uenighed blandt eksperterne.

 

Uenigheden er primært mellem sundhedspolitiske eksperter og videnskabsfolk, fordi de har forskellig tilgang til problemstillingen. Derfor findes videnskabelige forsøg som konkluderer, at radiofrekvent stråling påvirker de biologiske processer i kroppen og dermed kan være sundhedsskadelig. Omvendt findes der forsøg som konkluderer, at der ikke er en sundhedsskadelig sammenhæng.

 

Det er sandsynligt, at strålingen påvirker og giver biologiske effekter som kan skade os, specielt over lang tids eksponering. Dette er bagrunden for, at World Health Organisation (WHO) i 2011 har defineret mobilstråling som en mulig kilde til kræft.

 

Vi mener, at der er god grund til at være opmærksom på elektromagnetisk stråling, og at reducere den til et minimum. Det kan vi gøre dels ved at tage nogle forholdsregler og dels ved at afdække strålingskilder og beskytte mod disse.

 

Ved at gennemgå de steder, hvor vi opholder os, kan vi reducere den daglige strålingsdosis væsentlig.

 

Det Strål kan hjælpe med er at måle niveauet af stråling omkring dit hjem. Vi laver også en grundig analyse af soveværelserne og andre værelser som bruges meget. Når dette er lavet ved vi meget om hvordan strålingen er, både i dit område, og i de vigtigste værelser. Med denne viden giver vi et oplæg til hvordan mængden af stråling kan reduceres i netop dit hjem.

Vi bruger Europarådets anbefalinger (Resolution 1815) som samenligningsgrundlag, sammen med de officielle grænseværdier og internationale organisationers anbefalinger:

Europaparlamentet Resolution 1815, som grundlag for vores anbefalinger. 

Grænseværdier for langtids eksponering, specielt ved soveplads, arbejdsplads og andre steder man opholder sig sammenhængende mere en 4 timer pr dag.

 

Højfrekvent stråling bør indendøre være maksimum 100 µW/m2 for pulsede højfrekvendte signaler for raske mennesker (samlet strålingseffekt fra alle strålingskilder).

 

For el-overfølsomme bør sovepladsen helst have en samlet strålingseffekt under 10 µW/m2.

 

 

Kilde: Europarådet; FELO.no; Bioinitiative