Kort om Strål

I Strål analyserer og dokumenterer vi eksponeringen af elektromagnetisk stråling. Vi tilbyder tjek af arbejdspladser og boliger og giver rådgivning herom.

 

Stråls tjenester omfatter:

  • Højfrekvent elektromagnetisk stråling (EMR)

  • Lavfrekvente elektriske og magnetiske felter (EMF)

 

Strål tester og dokumenterer strålings-niveauerne i private boliger og virksomheder. Resultaterne sammenholder vi med Europaparlamentets anbefalinger i Resolution 1815, Bioinitiative og Building Biology Evaluation Guidelines. Vi giver også en vurdering af de målte niveauer i forhold til forskellige landes og organisationers grænseværdier og anbefalinger.

 

På baggrund af vores analyse og de internationale retningslinjer, giver vi specifikke anbefalinger og løsninger til strålings-reduktion i netop dit hjem eller arbejdsplads.

MobilePay Strål.png