Biologiske grænseværdier

De biologiske grænseværdier baserer sig på de biologiske virkninger som eksponering af elektromagnetisk stråling kan have over tid. Et stort antal videnskabsfolk mener, at grænseværdierne bør baseres på andre typer biologiske effekter, og ikke kun termiske effekter.

Europarådet 

Europarådet har gennemgået nyere forskning og mener:

  • De biologiske effekter fra mikrobølgestråling er tilstrækkelig påvist og de bør derfor lægges til grund ved fastsættelse af grænseværdier.

  • I maj 2011 anbefalede de, at medlemslandene i EU snarest indførte nye og betydeligt lavere grænseværdier

  • Europarådets anbefalede grænseværdier er 100.000 gange lavere end de pågældende grænseværdier i Danmark. 

Det er primært Europarådets anbefalinger til grænseværdier vi vurderer målingerne i denne rapport op imod.

 

Bioinitiative 2007 og 2012

En række uafhængige internationale forskere har gennemgået ca. 3500 videnskabelige studier med det formål at vurdere videnskabelige beviser for sundhedsskader som følge af elektromagnetisk stråling, der ligger under de termiske grænseværdier. 

 

Rapporten viser, at det er påvist biologiske effekter af mikrobølgestråling ved langt lavere strålingsniveauer end dagens officielle termiske grænser. Eksempler på sådanne virkninger er iontransporten gennem cellemembraner, skade på DNA og påvirkning på produktion af stresshormoner. Mere information om Bioinitiative raporten på 

http://www.bioinitiative.org

Building biology - grænseværdier og EHS

Til anbefalinger for mennesker med elektro overfølsomhed (EHS) eller for mennesker som ønsker størst mulig grad af reduktion af stråling giver vi en vurdering i forhold til building biology´s grænseværdier og/eller EHS foreningen/FELO´s anbefalinger. For information om building biology, se http://hbelc.org. For information om EHS foreningen i Danmark, se www.EHSF.dk.

 

Termiske grænseværdier

De termiske grænseværdier baserer sig på opvarming af kropsvæv ved eksponering fra mikrobølgstråling. Det er mængden af denne termiske effekt som så er grundlaget for de grænser, der sættes. De officielle grænseværdier er termiske.

 

ICNIRP

International Commission on Non-Inonizing Radiation Protection. 

ICNIRP lægger termiske effekter til grund for sine anbefalinger. Grænseværdien er sat således at opvarmningen af kropsvæv ikke skal overstige 1 grad celcius ved kortvarig eksponering (6 minutter). Langtidseffekten af stråling er ikke vurderet.

ICNIRP mener at andre biologiske effekter i kroppen ikke er tilstrækkelig dokumenteret og derfor ikke medtaget ved fastsættelse af grænseværdierne.

 

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen følger eksisterende og ny viden om eventuelle helbredseffekter af udsættelse for REMF, med det formål at kunne udsende sundhedsfaglige anbefalinger herom. Anbefalingerne baserer sig på gennemgang af den videnskabelige litteratur på området, hvorunder der vurderes årsagssammenhænge og konsekvenser i overensstemmelse med den klassiske metodologi. Endvidere følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger m.v. fra WHO, ICNIRP1, EU, ligesom man samarbejder med andre lande omkring os, i særdeleshed de øvrige nordiske lande. 

(Kilde: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/straalebeskyttelse/~/media/B766570EEBB24926A713BB0B288FC46B.ashx)