Hvad er stråling?

På disse sider vil du finde information om elektromagnetisk stråling og felter. Hvad de gør, hvordan de påvirker mennesker og hvad man kan gøre for at omgås disse emner forsvarligt.
 

Stråling er et bredt begreb der omfatter en række fænomener fra naturlig kosmisk stråling til mikrobølger, radioaktivtet og elektriske systemer. De typer stråling vi koncentrerer os om her er elektriske felter og magnetiske felter, genereret af el systemer, såkaldt lavfrekvens (KF) og højfrekvente elektromagnetiske bølger fra kommunikationsudstyr (HF).

 

 

Hvad er stråling?

Stråling fra mobiltelefoner og Wifi er bølger af elektriske og/eller magnetiske impulser som fragtes igennem luften med lysets hastighed. Fællesbetegnelsen for disse er elektromagnetisk stråling, EMS. Lys, UV stråler, mikrobølger, radiobølger og røntgenstråler er alle eksempler på stråler, som omgiver os.

 

 

Ioniserende og ikke-ioniserende stråling

Man deler strålingen ind i ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Forskellen ligger i at den ioniserende stråling kan sparke elektroner ud af atomer og molekyler og dermed ændre stoffernes kemiske egenskaber.

 

Den ikke-ioniserende stråling har ikke denne effekt på levende væv. Dog rapporterer flere og flere forskningsrapporter om andre biologiske, sundhedsskadelige virkninger på levende organismer, som følge af længere tids eksponering af ikke-ioniserende stråling, specielt i mikrobølgeområdet. Typiske eksempler på denne stråling er fra mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse netværk.

 
Anbefalet film for introduktion til elektromagnetisk stråling

NASA´s introduktion til det elektromagnetiske spektrum, kan være værd at kikke igennem. "Introduktion - hvad er stråling?"

 

 

 

Strål reducerer stråling - professsionelt                                                 Strål CVR: DK35989285

FOLLOW US:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon