Kontrol af arbejdsmiljø

Strål tilbyder undersøgelse af arbejdspladser med dokumentation af strålingsniveauer, samt løsninger for at reducere eksponeringen.

Kontrol af arbejdsmiljø 

Strål undersøger arbejdspladser for eksponering af magnetiske og elektriske felter og vurderer i henhold til ICNIRP´s standarder, som er de gældende officielle grænseværdier i Danmark. Herunder de pågældende krav til arbejdsmiljø. 

Læs om krav ved magnetfelter i forbindelse med arbejdsplader her:

Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet

 

Har du medarbejdere med EHS på din arbejdsplads?
 

Elektro hyper sensitive personer reagerer med fysiske symptomer ved anvendelse eller ophold i nærheden af udstyr, der afgiver elektromagnetiske felter (EMF). Nogle reagerer på trådløst udstyr, andre på strømkabler, elektriske apparater m.v., og nogle på begge dele.

 

Symptomerne kan variere afhængigt af individuel følsomhed og hyppighed af eksponering. Kilde: EHSF.dk Uddrag af folderen: "Påvirkes du også af elektrosmog", som kan downloades her.

 

Gennem dette kan vi reducere belastningen for medarbejdere med EHS, og skabe et skånsomt miljø for medarbejdere. 

 

Ønsker du at skabe en arbejdsplads der er på forkant sundhedsmæssigt, ved at bruge TCO og Europarådets anbefalinger for strålingsgrænser? Kontakt Strål her. 

 

 

Download Europarådets resolution 1815 på dansk fra rådet for helbredsikker telekommunikation her.

 
Raport elektromagnetisk strålig