EUROPEAM retningslinjer 2016

EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme

Abstract: Forekomsten af kroniske lidelser og sygdomme som er forbundet med ikke-specifikke symptomer er stigende. Udover kronisk stress i sociale og arbejdsmæssige miljøer er årsagen fysiske og kemiske eksponeringer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden eller de er medvirkende miljømæssige stressfaktorer, som den praktiserende læge såvel som andre personalegrupper i sundhedsvæsnet må være opmærksomme på. Det er i dag nødvendigt at tage "nye eksponeringer" som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning.

 

Læger konfronteres i stadigt stigende grad med helbredsproblemer med uidentificerede årsager. Undersøgelser, empiriske observationer og be skrivelser fra patienter viser klart, at der er en forbindelse mellem EMF eksponering og helbredsproblemer. Individuel modtagelighed (sårbarhed) og miljøfaktorer overses ofte. Nye trådløse teknologier og tillægsprodukter er blevet indført uden sikkerhed for deres sundhedsmæssige bivirkninger, og det har givet nye helbredseffekter, hvilket medfører nye udfordringer for lægestanden og samfundet.

For eksempel blev spørgsmålet om de såkaldte ikke termiske effekter og potentielle langsigtede virkninger af lavdosis eksponeringer stort set ikke undersøgt, før de nye

teknologier blev indført.

 

De mest almindelige elektromagnetiske felter eller EMF-kilder er radiofrekvent stråling (RF) (3 MHz og 300 GHz) der udsendes fra radio- og tv-antenner, Wi-Fi access points og routere, personbåret udstyr (f.eks. smartphones og tablets), trådløse telefoner og mobiltelefoner herunder fra deres mastesendere, ladestationer og bluetooth-enheder.

 

Ekstremt lavfrekvente elektriske (ELF EF) og magnetfelter (ELF MF) (3 Hz og 3 kHz) udsendes fra elektriske ledninger, lamper og andre elapparater.

 

Meget lavfrekvente elektriske felter (VLF EF) og magnetfelter (VLF MF) (3 kHz og 3 MHz) udsendes pga. overharmoniske svingninger og spændingsforstyrrelser i elnettet, skabt af f.eks. elledninger, lyspærer (som´f.eks. lysstofrør, energi sparepærer), induktionskomfurer, transformere og andet elektronisk udstyr. Der er stærk evidens for, at langvarig eksponering for visse elektromagnetiske felter er en risikofaktor for sygdom så som visse kræftformer, Alzheimers sygdom og infertilitet hos mænd. Desuden anerkendes den nyopdukkede sygdom
elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) i stigende grad af sundhedsmyndigheder, handicapmyndigheder, sagsbehandlere, politikere såvel som af domstolene.

Download raporten her

Kilde: 

European Academy for Environmental Medicine (EUROPAEM)
EMF arbejdsgruppe.

https://europaem.eu/en/academy

Oversættelse: 

ORIGINAL ENGELSK UDGAVE: DOI 10.1515/reveh-2016-0011
DANSK OVERSÆTTELSE: EHS Foreningen, superviseret af lægefaglig rådgiver John
Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet