Magnetiske felt

Hvad er magnetiske felter

Lavfrekvente magnetiske felter (50Hz) er et magnetisk felt som cirkulerer rundt om en elektrisk leder. Den Magnetiske feltstyrke afhænger af strømstyrke og afstand. Det magnetiske felt er kun aktivt når der passerer strøm i lederen, altså kun i det et apparat er slået til. Det magnetiske felt passerer de fleste materialer og er normalvis ikke mulig at stoppe

 

 

Vurdering

Grænseværdier for langtids eksponering, specielt ved soveplads, arbejdsplads og andre steder man opholder sig sammenhængende mere en 4 timer pr dag. 

 

Generel anbefaling med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet: 

Lavfrekvente magnetiske felter bør være maksimum 100nT for friske mennesker. For el-overfølsomme bør sovepladsen ikke have stærkere magnetiske felter end 10nT.

 

 

Hvordan påvirker det kroppen?

Et lavfrekvens magnetfelt induseres i kroppen når man er i forbindelse med feltet og skaber en cirkulær strøm. 

 

Kilde: http://www.emfs.info/The+Science/highfields/inducedcurrents/

 

 

 

 

Pågældende grænseværdier, referenceværdier og anbefalinger for magnetfelt:

 

I Naturen <0,0002 nT

FELO og folkets stråleværn anbefaler følgende for soveområder: 10nT

TCO 200 nT

WHO 300-400 nT «muligvis kræftfremkaldende» 

EU (ICNIRP) (50 Hz) 100.000nT

EU, induction (20-70 kHz) 6.250 nT, måles 30 cm fra kilde

De officielle grænseværdier for magnetiske felter er for nybyg og skoler i Norge 400nT. 

Bioinitiative 2007 anbefaler en grænse på 100 nT for steder hvor børn opholder sig,