Swiss Re - risikofaktorer ved stråling

Et af verdens ledende forsikringsselskaber har udgivet rapporten Swiss Re SONAR som indeholder kommende risikofaktorer, der kan få betydning for forsikringsbranchen i fremtiden. Her kan vi læse om at det forventes uforudsete konsekvenser af elektromagnetisk stråling.

 

Emnerne er udvalgt igennem "Swiss Re intern SONAR proces" og er blevet vurderet af Swiss Re´s risikostyrings-eksperter. For at gøre det lettere at fortolke resultaterne og udvikle passende foranstaltninger, er rapporten grupperet efter forsikringsselskabernes virksomhedsområder, og emnerne er allokeret til det område, der potentielt ville blive mest påvirket af den aktuelle risiko.

 

Af de 27 nye risikofaktorer blev seks tildelt Property, otte til Casualty, fire til Life & amp; Health, tre til de Financial markets, to til Erstatningskrav og fire til Operations (se figur 1). Alle emner er beskrevet med en vurdering af deres potentielle samlede indvirkning på forsikringsbranchen og den tidsramme, hvori de er tilbøjelige til at forekomme (se side 5 for detaljer).

 

De fleste af risikoemner blev bedømt af Swiss Re som værende middels for forsikringsbranchen. Med hensyn til tidsramme, var de fleste emner vurderet som værende temmelig overhængende - med undtagelse af fire Casualty-relaterede risikoemner, der forventes at komme i fremtiden. Emnerne "forlænget magt blackout", "run-away inflation og stærkt stigende obligationsrenter" og "big data" blev vurderet som værende af højeste bekymring, da de kan have en stor indvirkning på hele forsikringsbranchen og kan opstå inden for en kort tidsperiode.

 

Yderligere risikoemner som blev vurderet til at have potentiel stor effekt er områder som gælder menneskers hverdag; disse er kendetegnet ved deres lange påvirkningsperioder: "hormonforstyrrende stoffer", "uforudsete konsekvenser af nanoteknologi" og "uforudsete konsekvenser af elektromagnetiske felter".

 

Denne rapport skal ikke forstås som en prognose, der præcist afspejler, hvad fremtiden vil bringe. Snarere er det meningen, at tjene som et varslingssystem, der giver en første indikation af, hvad der kunne ligge bag horisonten.

 

Nogle af de risikoemner, der er nævnt her, vil ikke nødvendigvis blive direkte relevante for forsikringsbranchen. Men andre vil højst sandsynligt - og jo tidligere industrien begynder at forstå risici, og lægge tilrette for den, jo bedre forberedt vil det være for morgendagens udfordringer, som i så fald kan præsentere nye muligheder.